V?n phòng c?a chúng t?i

Xổ số đài miền bắcV?n phòng c?a chúng t?i s? 200 Ly Th??ng Ki?t, Ph??ng 8, Qu?n Tan Bình, TP H? Chí Minh ho?t ??ng t? th? 2 t?i th? 6 t? 9h ??n 18h

Xổ số đài miền bắcS? ?i?n tho?i: 0252224444 (Mr. Quang)